Ezekre a dokumentumokra lesz szükség CSOK igénylésnél

Utolsó módosítás: 2016. szeptember 26. hétfő

A CSOK rendelet módosításának február 11.-ei hatálybalépésével az alábbi dokumentumok benyújtására van szükség a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése esetén.

CSOK igénylés dokumentum listája

Az igénylési feltételeket az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

Személyazonosság, életkor igazolása:

 • Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány: személyazonosító igazolvány vagy útlevél és adóigazolvány

Bejelentett lakóhely, személyi azonosító igazolása:<h/3>

 • Lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány: lakcímkártya

Családi állapot igazolása:

 • Házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat: anyakönyvi kivonat
 • Élettársak közös háztartásban élése és időtartama: teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat
 • Elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezése, a szülői felügyeleti jog gyakorlásával összefüggésben meghatározott lakóhelye: jogerős bírósági határozat

Gyermekek részéről szükséges igazolások:

 • Meglévő gyermek: születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, adóigazolvány, 20. életévét betöltött gyermek: személyazonosító igazolvány, felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás arról, hogy a gyermek felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul
 • Magzat: a terhesség betöltött 12. hete – várandósgondozási könyv
 • Örökbefogadás: a gyámhatóság engedélyező határozata
 • Azt a tényt, hogy az igénylő csak olyan személy után igényel CSOK-ot, aki után e rendelet és egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás igénybevétele még nem történt, büntetőjogi felelősség vállalásával tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal igazolhatja

Egyéb jogosultsági feltételek igazolása:

 • TB biztosítotti jogviszony: (Házastársak, élettársak esetén elegendő az egyik fél részéről.) 30 napnál nem régebbi:
 • az illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó kormányhivatal igazolása,
 • az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával
 • a középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán fennállói tanulói jogviszony: a középfokú intézmény által kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával,
 • felsőoktatási intézmény nappali tagozatán fennálló hallgatói jogviszony: a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással
 • Ápolási díj megállapítása esetén: a fentiek helyett a fővárosi, megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata
 • Köztartozás-mentesség: 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolás valamennyi támogatott személyre vonatkozóan (Az igazolás nem szükséges, ha a támogatott személy szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.)
 • Büntetlen előéletet: 90 napnál nem régebbi, érvényes hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány), amelyhez csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adataikat a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje.
 • A fiatal házaspár az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján lakásépítési kedvezményt megelőlegező fennálló kölcsönszerződéssel nem rendelkezik: kormányhivatal igazolása

Ingatlanra vonatkozó jogosultsági feltételek igazolása:

 • 5 éven belül értékesített lakás vagy tulajdoni hányad esetén (csak használt lakáscél esetén!): adásvételi szerződés és a lakás eladási árát csökkentő tételek igazolására szolgáló dokumentumok
 • Nem lakástulajdonnak minősülő ingatlan esetén (csak használt lakáscél esetén!): tulajdoni lap.

További szükséges dokumentumok a CSOK-kal érintett lakás vonatkozásában

Vásárlás esetén:

 • Adásvételi szerződés (120 napnál nem régebbi)
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (széljegyen a vevő tulajdonjogával)
 • Méretezett alaprajz
 • Térképmásolat (családi ház, ikerház, sorház esetén)
 • Új lakás vásárlása esetén: 2008. július elsején vagy azt követően kiadott használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány a használatbavétel időpontjáról (Értékesítési célra épülő új lakás esetében a felsorolt dokumentumok benyújtása a támogatási szerződés megkötésének feltétele.)

Építés, bővítés esetén:

 • Jogerős építési engedély és módosításai vagy az építésügyi hatóság által kiállított igazolás arról, hogy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése megtörtént. (Építés esetén 2008. július 1-jén, vagy azt követően kiadott engedély vagy az igazolás az egyszerű bejelentésről a kedvezményre való jogosultság feltétele.)

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység igazolása az alábbi dokumentumokkal történik:

 • a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti egyszerű bejelentés másolatával és az annak mellékletét képező egyszerű bejelentési dokumentációval,
 • az építésügyi hatóság által kiállított, a bejelentés megtörténtét igazoló dokumentummal, és
 • az igénylőnek a bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, mely szerint az építési tevékenységet megkezdheti és a hitelintézet részére benyújtott dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatóság részére benyújtottakkal.
 • Jogerős tervdokumentáció (tervrajz, műszaki leírás) és módosításai, egyszerű bejelentés esetén az egyszerű bejelentési dokumentáció
 • Költségvetés (nettó érték + ÁFA megbontásban)
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
 • Térképmásolat
 • Ügyvéd által ellenjegyzett ráépítési megállapodás (építés, bővítés esetén, ha szükséges)
 • Épülő, de használatbavételi engedéllyel nem rendelkező lakás tulajdonjogának megszerzése és továbbépítése esetén a vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére – vagy amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlák

forrás: Hitelnet

[content name=visszahivasok-kalkulaciok]

További kérdés esetén, kérje kollégánk segítségét!

Vagy keresd közvetlenül kollégánkat!

info@penzugyikonstruktor.hu

paletta.paletta75@gmail.com

Sartorisné Mérő Ágnes

+36 30 491 9091

Jencski Attila

+36 30 984 5617

Close Menu